Loading...

Tuesday, August 2, 2011

KALKULUS ASAS - MTE 3108
PENGENALAN


Kursus ini memfokus kepada konsep utama dalam kalkulus , fungsi dan graf, kefahaman asas kepada had dan teorem had, terbitan dan integral serta pola dan perhubungan. Teknologi digunakan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.
1.0 Fungsi dan graf
2.0 Had dan keselanjaran
3.0 Terbitan
4.0 Kamiran

1 comment: