Loading...

Tuesday, August 2, 2011

LINEAR ALGEBRA - MTE 3110

PENGENALAN

Pelajar dibekalkan dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R^2 dan R^3 juga dibincangkan.

1.0 Sistem persamaan dan ketaksamaan linear.
2.0 Algebra Matriks
3.0 Ruang Vektor
3.1 vektor dalam satah R^2
3.2 Vektor dalam satah R^3

No comments:

Post a Comment