Loading...

Tuesday, August 2, 2011

MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS - MTE 3109PENGENALAN

Kursus ini diambil oleh pelajar PISMP Pengajian Matematik Rendah di Semester 05 yang melibatkan kerja-kerja amali dengan penggunaan Alat Bantu Mengajar yang dibina sendiri oleh pelajar.

Antara topik yang berkaitan dengan sekolah rendah adalah seperti :
.10 Nombor
2.0 Pecahan
3.0 Perpuluhan
4.0 Peratus

1 comment:

  1. Latihan Ulangkaji MTE 3109 (Pn Parimalarani)

    1) Huraikan kepelbagaian perwakilan pecahan wajar.

    ReplyDelete