Loading...

Monday, January 9, 2012

MTE 3115_KAJIAN TINDAKAN II


Penyelidikan Tindakan: Analisis data

Data kualitatif

· Analisis kandungan

· Pengkategorian data

· Penkodan data

· Menyusun data ke dalam grid analisis

· Mengenal pasti isu-isu

· Aktiviti penyelidikan lanjutan

Penyelidikan Tindakan: Analisis data

Data kuantitatif

 • Analisis huraian: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

Mentafsir data penyelidikan tindakan

 • Integrasi pelbagai sumber data
 • Hubungkan data dalam tinjauan literatur

Ringkaskan keputusan dan membuat rumusan

KEPADA SEMUA PELAJAR PISMP MATEMATIK - AMBILAN JAN 2009

AND DIKEHENDAKI MEMBUAT SATU PETA MINDA KAJIAN TINDAKAN DENGAN MEMASUKKAN :

1) REFLEKSI PENGALAMAN LALU

2) FOKUS KAJIAN/ISU KEPRIHATINAN

3) OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN

4) KUMPULAN SASARAN

5) TINDAKAN YANG DICADANGKAN

- perancangan tindakan

-perancangan kumpul data

-perancangan analisis data

-perancangan pelaksanaan tindakan

*** jadual pelaksanaan

***kos kajian

Senarai Rujukan terkini

Lampiran

Sila rujuk pensyarah yang mengajar jika ada permasalahan


5 comments:

 1. Menulis laporan penyelidikan tindakan
  • Konteks / latar belakang kajian
  • Tinjauan literatur
  • Fokus / aspek amalan untuk diperbaiki
  • Pelan tindakan
  • Pelaksanaan pelan tindakan
  • Kaedah-kaedah mengumpul data
  • Analisis dan pentafsiran data
  • Refleksi dan implikasi
  • Pelan untuk tindakan lanjutan
  • Petikan rujukan: American Psychological Association (APA)

  Menulis artikel penyelidikan tindakan
  • Abstrak
  • Konteks
  • Fokus penyelidikan
  • Pelan tindakan
  • Pelaksanaan pelan tindakan
  • Kaedah-kaedah mengumpul data
  • Analisis dan pentafsiran data
  • Refleksi dan implikasi
  • Langkah seterusnya
  • Bibliografi

  Cara-cara mewawarkan dapatan penyelidikan
  • seminar
  • penerbitan
  • jaringan penyelidikan tindakan

  ReplyDelete
 2. KESIMPULAN
  1) DILAKUKAN OLEH PENGAMAL
  ( projek ini dibuat oleh pengamal dalam situasi, bukan untuk orang luar mengkaji apa yg dipraktiskan)
  2) BERBENTUK KITARAN/ GELUNGAN
  (projek ini diteruskan dengan kitaran demi kitaran untuk merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi)

  ReplyDelete
 3. 3) MENAMBAHBAIKAN AMALAN
  (Projek memperbaiki praktis untuk pengamal dan hanya kpd potensi untuk memperbaiki untuk bidang yang lebih luas)
  4) PENAMBAHBAIKAN HOLISTIK
  (kajian tindakan pada masa yang sama adalah meodologi dan prosesbagi individu dan penambahbaikan organisasi

  ReplyDelete
 4. CIRI -CIRI KAJIAN TINDAKAN
  - BERBENTUK KITARAN
  - KOLABORASI
  - KUALITATIF
  - REFLEKSI
  - RESPONSIF
  - EMERGENT

  ReplyDelete
 5. Kepada Semua Pelajar PISMP Ambilan Januari 2009

  Tarikh akhir penghantaran draf Kajian adalah pada hari Rabu 15/08/2012 kepada Penyelia Penyelidikan Tindakan masing -masing . Sila pastikan format laporan dibuat dengan betul.
  Terima kasih

  ReplyDelete